γαστρονομικός

Μεταφράσεις

γαστρονομικός

(ɣastronomi'kos)

γαστρονομική

(ɣastronomi'ci)

γαστρονομικό

gastronomique (ɣastronomi'ko)
επίθετο
σχετικός με υψηλή μαγειρική γαστρονομικό δείπνο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close