γδούπος

Μεταφράσεις

γδούπος

thud, bang ('ɣðupos)
ουσιαστικό αρσενικό
κρότος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close