γδύνομαι

Μεταφράσεις

γδύνομαι

strip, undress ('ɣðinome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
ξεντύνομαι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close