γείωση

Μεταφράσεις

γείωση

earth, ground
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close