γεια

Μεταφράσεις

γεια

hallo, tschüsshello, hisalutHejholaHejمرحباสวัสดี (ja)
επιφώνημα
1. φιλικός χαιρετισμός
χαιρετισμός ευγενείας ή που απευθύνεται σε πολλά άτομα
2. ευχή για κτ καινούργιο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close