γελοιοποιούμαι

Μεταφράσεις

γελοιοποιούμαι

sich blamieren, sich lächerlich machen, sich zum Affen machen (ʝeliopi'ume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
εξευτελίζομαι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close