γεμιστήρας

Μεταφράσεις

γεμιστήρας

magazine

γεμιστήρας

zásobník

γεμιστήρας

magasin

γεμιστήρας

Munitionslager

γεμιστήρας

cargador

γεμιστήρας

patruunalipas

γεμιστήρας

magasin

γεμιστήρας

spremnik

γεμιστήρας

caricatore

γεμιστήρας

弾薬

γεμιστήρας

탄창

γεμιστήρας

magazijn

γεμιστήρας

magasin

γεμιστήρας

magazynek

γεμιστήρας

câmara

γεμιστήρας

магазин

γεμιστήρας

magasin

γεμιστήρας

ที่ใส่กระสุน

γεμιστήρας

Şarjör

γεμιστήρας

ổ đạn

γεμιστήρας

弹药
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close