γενίκευση

Μεταφράσεις

γενίκευση

extrapolation, généralisation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close