γενετικά τροποποιημένος

Μεταφράσεις

γενετικά τροποποιημένος

geneticky modifikovaný, GM

γενετικά τροποποιημένος

genmodificeret, gensplejset

γενετικά τροποποιημένος

gentechnisch verändert

γενετικά τροποποιημένος

genetically modified, genetically-modified, GM

γενετικά τροποποιημένος

Genéticamente Modificado, GM, modificado genéticamente

γενετικά τροποποιημένος

geenimuunneltu

γενετικά τροποποιημένος

génétiquement modifié, GM

γενετικά τροποποιημένος

genetski modificiran, GM

γενετικά τροποποιημένος

transgenico

γενετικά τροποποιημένος

遺伝子組み換えの

γενετικά τροποποιημένος

유전자 변형의

γενετικά τροποποιημένος

genetisch gemodificeerd, GG

γενετικά τροποποιημένος

genmodifisert

γενετικά τροποποιημένος

modyfikowany genetycznie, zmodyfikowany genetycznie

γενετικά τροποποιημένος

transgénico, transgênico

γενετικά τροποποιημένος

генетически модифицированный

γενετικά τροποποιημένος

genmodifierad, GM

γενετικά τροποποιημένος

ซึ่งเปลี่ยนแปลงทางพันธุศาสตร์, ตัวย่อของแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพันธุศาสตร์

γενετικά τροποποιημένος

GD, genetik olarak değiştirilmiş

γενετικά τροποποιημένος

được biến đổi gien

γενετικά τροποποιημένος

基因改良的, 转基因的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close