γενημένος

Μεταφράσεις

γενημένος

born
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close