γενικά

Μεταφράσεις

γενικά

generally, overall

γενικά

obecně, vcelku

γενικά

generelt

γενικά

insgesamt, meist

γενικά

general, generalmente

γενικά

kaiken kaikkiaan, yleensä

γενικά

općenito, Sve u svemu

γενικά

一般に, 全体的に

γενικά

일반적으로, 전반적으로

γενικά

generelt, samlet

γενικά

ogólnie

γενικά

geralmente, globalmente

γενικά

в целом

γενικά

i allmänhet, totalt sett

γενικά

โดยทั่วไป, โดยรวมๆ

γενικά

genelde, genellikle

γενικά

nói chung, toàn bộ

γενικά

总的来说, 通常
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close