γενικές εκλογές

Μεταφράσεις

γενικές εκλογές

اِنْتِخَاباتٌ عَامَّة

γενικές εκλογές

všeobecné volby

γενικές εκλογές

parlamentsvalg

γενικές εκλογές

Parlamentswahlen

γενικές εκλογές

general election

γενικές εκλογές

elecciones generales

γενικές εκλογές

vaalit

γενικές εκλογές

élections législatives

γενικές εκλογές

opći izbori

γενικές εκλογές

elezioni generali

γενικές εκλογές

総選挙

γενικές εκλογές

총선거

γενικές εκλογές

algemene verkiezingen

γενικές εκλογές

parlamentsvalg

γενικές εκλογές

wybory powszechne

γενικές εκλογές

eleição geral

γενικές εκλογές

всеобщие выборы

γενικές εκλογές

allmänna val

γενικές εκλογές

การเลือกตั้งทั่วไป

γενικές εκλογές

genel seçim

γενικές εκλογές

tổng tuyển cử

γενικές εκλογές

大选
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close