γενική

Μεταφράσεις

γενική

genitive, genitive casegenitivogénitifGenitiv, Wesfallgenerale一般一般的なgeralOgólne一般일반כללי (ʝeni'ci)
ουσιαστικό θηλυκό
γραμματική μία από τις πτώσεις των ονομάτων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close