γενική έννοια

Μεταφράσεις

γενική έννοια

general concept

γενική έννοια

concept général
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close