γεράκι

Μεταφράσεις

γεράκι

falcon, hawk, accipiter, kestrelfauconFalke (ʝe'raci)
ουσιαστικό ουδέτερο
αρπακτικό πουλί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close