γεροντικός

Μεταφράσεις

γεροντικός

senile
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close