γερουνδιακό

Μεταφράσεις

γερουνδιακό

gerundive
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close