γερούνδιο

Μεταφράσεις

γερούνδιο

gerund
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close