γευματίζω

Μεταφράσεις

γευματίζω

déjeuner

γευματίζω

dine

γευματίζω

обедать
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close