γεωγραφικό μήκος

Μεταφράσεις

γεωγραφικό μήκος

خَطُّ الطُّولِ

γεωγραφικό μήκος

zeměpisná délka

γεωγραφικό μήκος

længdegrad

γεωγραφικό μήκος

Länge

γεωγραφικό μήκος

longitude

γεωγραφικό μήκος

longitud

γεωγραφικό μήκος

pituusaste

γεωγραφικό μήκος

longitude

γεωγραφικό μήκος

zemljopisna dužina

γεωγραφικό μήκος

longitudine

γεωγραφικό μήκος

経度

γεωγραφικό μήκος

경도

γεωγραφικό μήκος

longitude

γεωγραφικό μήκος

lengdegrad

γεωγραφικό μήκος

długość geograficzna

γεωγραφικό μήκος

longitude

γεωγραφικό μήκος

долгота

γεωγραφικό μήκος

longitud

γεωγραφικό μήκος

เส้นแวง

γεωγραφικό μήκος

boylam

γεωγραφικό μήκος

kinh độ

γεωγραφικό μήκος

经度
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close