γεωδαισία

Μεταφράσεις

γεωδαισία

geodesy

γεωδαισία

геодезия
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close