γιαίνω

Μεταφράσεις

γιαίνω

get well, heal
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close