γιατί

Μεταφράσεις

γιατί

(ja'ti)
σύνδεσμος
1. για ποιο λόγο Γιατί έφυγες ;
2. διότι, επειδή Γιατί βιαζόμουν.

γιατί

защо, защото, понежеproč, protožewarum, weil, wiesowhy, becauseporque, por quémiksi, koska, silläpourquoi, parce que, car, commeכי, למה, מדועperchéwaarom, aangezien, omdatdlaczego, bo, ponieważpor que, porque, por que motivo, Porquê?почему, отчего, ведь, ибоker, zakajvarför, därför att, eftersomلـِمَاذاhvorforzaštoなぜhvorforทำไมniçintại sao为什么
ουσιαστικό
1. ερώτηση Τόσα γιατί χωρίς απάντηση!
2. η αιτία Το γιατί δεν το ξέρουμε.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close