γιατρεύω

Μεταφράσεις

γιατρεύω

guérirremedy, heal (ja'trevo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω κπ καλά γιατρεύω έναν άρρωστο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close