για να

Μεταφράσεις

για να

(ʝa'na)
σύνδεσμος
δηλώνει σκοπό Τρέχω για να προφτάσω.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close