γινωμένος

Μεταφράσεις

γινωμένος

done, ripe
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close