γκαρίζω

Μεταφράσεις

γκαρίζω

bray (ga'rizo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
(για γάιδαρο) φωνάζω Ο γάιδαρος γκαρίζει.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close