γκελ

Μεταφράσεις

γκελ

bounce (ɟel)
ουσιαστικό ουδέτερο inv
αναπηδάω Η μπάλα έκανε γκελ.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close