γκλομπ

Μεταφράσεις

γκλομπ

baton, club, truncheon

γκλομπ

matraque
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close