γκρι

Μεταφράσεις

γκρι


επίθετο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
που έχει χρώμα μεταξύ μαύρου και άσπρου

γκρι

greygrisرماديГрейGrayGrayGrayGrayGrayGrayGrayGraygrayגריי (gri)
ουσιαστικό ουδέτερο
τόνος μεταξύ άσπρου και μαύρου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close