γκρουπ

Μεταφράσεις

γκρουπ

Gruppeグループгруппаกลุ่มgroupeGruppGroupgrupogrupogruppo그룹GruppegroepГрупаSkupina (grup)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
oμάδα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close