γλίτσα

Μεταφράσεις

γλίτσα

scum, slime
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close