γλαφυρός

Μεταφράσεις

γλαφυρός

elegant, lively, smooth, chatty, vivid

γλαφυρός

ameno, elegante

γλαφυρός

creux, élégant

γλαφυρός

elegante, raffinato, vivace
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close