γλουτός

Μεταφράσεις

γλουτός

zadekGesäßbuttocksidvangonalgafessefenéknaticaužpakalissēžamvietabilpośladeknádega (ɣlu'tos)
ουσιαστικό αρσενικό
το ένα από τα δύο πίσω μέρη της λεκάνης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close