γλυκίνη

Μεταφράσεις

γλυκίνη

glycine
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close