γλυκογόνο

Μεταφράσεις

γλυκογόνο

glycogen

γλυκογόνο

glycogène
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close