γλωσσικός

(προωθήθηκε από γλωσσικό)
Μεταφράσεις

γλωσσικός

(ɣlosi'kos)

γλωσσική

(ɣlosi'ci) θηλυκό

γλωσσικό

linguistic, lingual (ɣlosi'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με τη γλώσσα έχω γλωσσικές γνώσεις γλωσσικά παιχνίδια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close