γλωσσοδέτης

Μεταφράσεις

γλωσσοδέτης

скоропоговорка

γλωσσοδέτης

jazykolam

γλωσσοδέτης

Zungenbrecher

γλωσσοδέτης

tongue-twister

γλωσσοδέτης

langrompilo

γλωσσοδέτης

trabalenguas

γλωσσοδέτης

virelangue

γλωσσοδέτης

שובר לשון

γλωσσοδέτης

nyelvtörő

γλωσσοδέτης

scioglilingua

γλωσσοδέτης

早口言葉

γλωσσοδέτης

빨리 발음하기 어려운 문장

γλωσσοδέτης

greitakalbė

γλωσσοδέτης

tongbreker

γλωσσοδέτης

łamaniec językowy

γλωσσοδέτης

trava-línguas

γλωσσοδέτης

скороговорка

γλωσσοδέτης

tekerleme

γλωσσοδέτης

拗口令
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close