γλωσσοκοπανώ

Μεταφράσεις

γλωσσοκοπανώ

chatter, prattle
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close