γλωσσομαθής

Μεταφράσεις

γλωσσομαθής

linguist

γλωσσομαθής

لُغَوِيٌّ

γλωσσομαθής

polyglot

γλωσσομαθής

lingvist

γλωσσομαθής

Sprachkundiger

γλωσσομαθής

lingüista

γλωσσομαθής

kielitieteilijä

γλωσσομαθής

linguiste

γλωσσομαθής

lingvist

γλωσσομαθής

linguista

γλωσσομαθής

言語学者

γλωσσομαθής

언어학자

γλωσσομαθής

taalkundige

γλωσσομαθής

lingvist

γλωσσομαθής

lingwista

γλωσσομαθής

linguista

γλωσσομαθής

лингвист

γλωσσομαθής

lingvist

γλωσσομαθής

นักภาษาศาสตร์

γλωσσομαθής

dilbilimci

γλωσσομαθής

nhà ngôn ngữ học

γλωσσομαθής

语言学家
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close