γλύφω

Μεταφράσεις

γλύφω

sculpt, sculpture, carve, lick

γλύφω

olíznout

γλύφω

slikke

γλύφω

lecken

γλύφω

lamer

γλύφω

nuolla

γλύφω

lécher

γλύφω

lizati

γλύφω

leccare

γλύφω

なめる

γλύφω

핥다

γλύφω

likken

γλύφω

slikke

γλύφω

polizać

γλύφω

lamber

γλύφω

лизать

γλύφω

slicka

γλύφω

เลีย

γλύφω

yalamak

γλύφω

liếm

γλύφω

Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close