γλώσσα μηχανής

Μεταφράσεις

γλώσσα μηχανής

machine language
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close