γλώσσα προγραμματισμού

Μεταφράσεις

γλώσσα προγραμματισμού

computer language

γλώσσα προγραμματισμού

langage de programmation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close