γνωμάτευση

Μεταφράσεις

γνωμάτευση

opinion, pronouncement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close