γνωμικό

Μεταφράσεις

γνωμικό

maxim, saying
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close