γνωστοποιώ

Μεταφράσεις

γνωστοποιώ

apprise, notify
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close