γνώθι σαυτόν

Μεταφράσεις

γνώθι σαυτόν

gnôthi seauton
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close