γνώμη

Μεταφράσεις

γνώμη

opinionرَأيٌnázormeningMeinungopiniónmielipideopinionmišljenjeopinione意見의견meningmeningopiniaopiniãoмнениеåsiktความคิดเห็นfikirý kiến看法, 意见意見Становище ('ɣnomi)
ουσιαστικό θηλυκό
αυτό που θεωρεί κν πως είναι σωστό κατά τη γνώμη μου
η γνώμη όλων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close