γνώρισμα

Μεταφράσεις

γνώρισμα

Kennzeichen, Merkmaltrait, hallmarkcaractéristique, propre, traitcaracterísticacaracterísticaominaisuus ('ɣnorizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
χαρακτηριστικό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close