γοητεύω

Μεταφράσεις

γοητεύω

ĉarmicharmercharm, fascinate (ɣoi'tevo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
αρέσω πολύ σε κπ γοητεύω το κοινό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close